Velkommen

Velkommen til Helle Kubsch

Jeg er optaget af, hvordan vi som mennesker reagerer under pres – ens og alligevel vidt forskelligt. Jeg har en tillid og tro på, at vi alle sammen har det i os, der skal til for at leve det gode liv – og at vi selv kan komme til at tage ansvar for det igen, hvis vi har været bragt ud af kurs. Det tror jeg på, fordi jeg i mange år har arbejdet med og hjulpet mennesker i krise.

Jeg tilbyder forskellige former for behandlinger, holder kurser og foredrag.

Jeg har i dag en bred vifte af metoder, til at:
1. udrede årsagssammenhænge
2. synliggøre konsekvenserne af en given tilstand
3. behandle fysiske og psykiske overbelastningslidelser
4. motivere til ændret adfærd og livsstil
5. således at helbredstilstanden på sigt bedres

Jeg har en baggrund som fysioterapeut og arbejder ud fra et holistisk menneskesyn. For mig hænger krop og psyke uadskilleligt sammen, og den viden inddrager jeg i min praksis, uanset problemstillingen.