Forebyggelse på din arbejdsplads

7 gange …

… ser jeg i gennemsnit henviste medarbejdere til behandling hos mig.

Herefter er medarbejderen oftest klar til at fortsætte arbejdet på normale vilkår.

Det er også ledernes oplevelse, at medarbejderne bliver mere robuste, har væsentlig færre fraværsdage og igen trives med arbejdet.

Lederne konkluderer, at samarbejdet med mig er en succes. Som leder er man ofte magtesløs, når en medarbejder mistrives og er på kanten af en sygemelding. En henvisning til mig er et værdifuldt værktøj, der skaber afklaring omkring medarbejderen, og vi finder frem til målrettede og meningsfulde løsninger.

Sygemeldinger er ofte langvarige og omkostningstunge. Derfor er det afgørende at forebygge, hvilket jeg har rigtig god erfaring med. Jeg arbejder med det, der er relevant for det hele menneske uanset om det er privat, arbejdsmæssigt, fysisk eller psykisk, så vedkommende igen trives.

Kilde: evalueringer fra samarbejdspartnere

Mit tilbud

Hjælp til din virksomhed med effektivt at forebygge og håndtere sygefravær, så medarbejderne fortsat kan bidrage optimalt til virksomhedens trivsel og vækst.

Til dig som leder

  • Metoder til at spotte de medarbejdere der måtte have brug for en indsats
  • Redskaber til at nedbringe jeres sygefravær

Med andre ord en målrettet indsats som virker for at kunne fastholde gode og stabile medarbejdere.

For medarbejderen

Når medarbejdere, der er kendt som en ressource for arbejdspladsen, begynder at vise tegn på

  • mistrivsel
  • humørsvingninger
  • stress og fysiske symptomer i forbindelse med stress
  • tiltagende fravær
  • vanskeligheder med at løse opgaver osv.

tilbyder jeg samtale og behandling.

Samtale og fysioterapibehandling er mine redskaber til at støtte medarbejderen i at få indsigt i årsager og sammenhænge, der har ført til medarbejderens symptoner og udfordringer.

Resultatet af mine behandlinger er i langt de fleste tilfælde medarbejdere, der er blevet mere robuste, har væsentlig færre fraværsdage og igen trives med arbejdet.