Er forebyggelse relevant for din arbejdsplads?

Har din virksomhed en eller flere af følgende udfordringer:
 • Højt sygefravær
 • Manglende trivsel hos en eller flere medarbejdere
 • Medarbejdere med vedvarende symptomer og smerter og/eller reaktioner på stress
 • Medarbejdere som ikke kommer sig efter sygdom/ulykke/anden belastning – som forventet
 • Medarbejdere der arbejder alt for meget – og som har svært ved at sige fra
 • Problemer med at rekruttere kompetente medarbejdere
 • Svært ved at fastholde gode medarbejdere
 • Ledere der er udfordret af at håndtere medarbejdernes sygefravær
Det vil sige at du som leder har brug for:
 • Redskaber til at nedbringe jeres sygefravær
 • Metoder til at spotte de medarbejdere der måtte have brug for en indsats
 • At kunne fastholde gode medarbejdere
 • Stabile medarbejdere som kender til egne ressourcer og begrænsninger
 • En målrettet indsats som virker
Det får din virksomhed ud af at samarbejde med mig:
 • Mere stabil arbejdskraft
 • Glade og taknemlige medarbejdere
 • Mindre brok og mere konstruktiv dialog
 • Mere afklarede medarbejdere – kan sige til og fra
 • Større åbenhed og trivsel
 • Styrket ledelse
 • Nedsat sygefravær
 • Positiv omtale – tiltrækker kvalificerede medarbejdere
 • Øget effektivitet og vækst – bedre økonomi

Alle mine tilbud skræddersys og tilpasses hver enkelt virksomhed.

Jeg arbejder på medarbejderplan, hvor samarbejde med ledelsen er et naturligt element i min indsats.

Kontakt mig på tlf: 2343 3930 eller mail helle@kubsch.dk

 

Jo før  jeg ser en medarbejder, jo hurtigere er vedkommende klar igen.

Jeg arbejder målrettet på at undgå sygefravær.

I gennemsnit ser jeg hver medarbejder 7 gange.

Mit fokus er at lære jer at spotte de medarbejdere, der risikerer at blive sygemeldt.

Når det lykkes er I halvt i mål.

 

Hvorfor er det vigtigt at undgå sygefravær?

Sygefravær kan langt hen af vejen forebygges ved at sætte ind i tide. Sygefravær er dyrt: med det nye finansforslag skal virksomheder fremover selv betale de første 40 dage af medarbejdernes sygefravær – mod tidligere 30 dage. Dvs alene de penge, det koster at have én medarbejder sygemeldt en måned, vil kunne gavne 3 medarbejdere til vækst og udvikling til gavn for hele virksomheden.

Jeg har i godt 20 år arbejdet med mennesker, der er blevet langtidssygemeldte; mennesker, der ikke kom sig, som forventet; mennesker som var så belastede, at de ikke havde flere ressourcer, ikke havde mere at gi’ af. Når man først er sygemeldt, har man kun få ressourcer og ofte vil der i lang tid kun være et lille eller intet overskud til at arbejde med sig selv. Så er vejen tilbage meget lang.

Nogle mennesker når at overforbruge sig selv i en sådan grad, at de ikke formår at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Der er mange omkostninger og tab forbundet med at være langtidssygemeldt, ikke mindst tab af indflydelse på eget liv, tab af arbejdsidentitet, tab af sig selv.

Og bliver de endelig raskmeldt igen, kan der være lang vej tilbage til et velfungerende liv med arbejde, familie og sociale relationer.

For arbejdspladsen er det også belastende: Kommer vedkommende tilbage? Og i så fald hvornår og hvordan? hvem overtager vedkommendes arbejdsopgaver? skal der ansætte en vikar? hvem lærer vedkommende op? Opfølgningssamtaler og uvisheder for begge parter i en lang periode. Dertil kommer løn til evt. vikarer samt udgifter og tid til oplæring af nye medarbejdere, kolleger som i en uvis periode skal tage over og som dermed også risikerer at blive overbelastede.

Der er meget arbejde , mange bekymringer og mange udgifter forbundet med langtidssygemeldte medarbejdere i en virksomhed.

Overraskende erkendelser

Nu har jeg i en længere periode arbejdet med at forebygge sygefravær, og jeg kan se at de mennesker jeg arbejder med, ofte har de samme grundproblematikker, som de der blev langtidssygemeldte. Disse mennesker er oftest meget ressourcefyldte og pligtopfyldende, dygtige medarbejdere, som er glade for deres arbejdsplads og gør hvad som helst for at få deres arbejdsliv til at fungere. For alle, har de været udsat for en eller flere hændelser, som på en eller anden måde har belastet dem og begrænser dem i at passe på sig selv. Det betyder at de kan være mere sårbare i mødet med hverdagens mange udfordringer, og derved er i øget risiko for stressrelaterede lidelser. Og jo længere tid der går jo færre ressourcer har de til rådighed,  dermed føler de sig endnu mere begrænset.

Det er de begrænsninger jeg hjælper dem med at afdække, og det er en fornøjelse af se, hvordan de hver især formår at ændre adfærd og tilgå de udfordringer de har i livet på en mere konstruktiv måde. Hvor det ikke længere er på bekostning af dem selv, men med udgangspunkt i hvad de kan; dvs de tager i stigende grad ansvar for egen livssituation og kan sige til og fra de rigtige steder. Det er en udviklingsproces som fortsætter, også når forløbet hos mig er slut.

Jo før jeg ser en medarbejder jo hurtigere er vedkommende klar igen.

Langtidssygefravær er dyrt, besværligt og har store menneskelige omkostninger.

Forebyggelse skaber trivsel og værdi for alle – en investering der lønner sig – nu og på lang sigt.